Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

NKT utökar med ny testhall och kontorsbyggnad i Alingsås, och kommer att rekrytera fler

10 okt. 2023

NKT utökar med ny testhall och kontorsbyggnad i Alingsås, och kommer att rekrytera fler NKT utökar sina nuvarande produktionsanläggningar i Alingsås. Idag är platsen värd för första spadtaget-ceremonin. Lokalerna kommer att göra det möjligt för NKT att möta den framtida efterfrågan från marknaden på kraftkabeltillbehör.

NKT Building concept
Efterfrågan på elkablar och tillbehör ökar i takt med övergången till förnybar energi världen över. De behövs i både i både sammanlänkningar, vindkraftsparker till havs och på land, solparker och för den ökande elektrifieringen av samhället. För att möta efterfrågan på tillbehör och för att följa expansionsplanerna vid NKT:s högspänningsfabrik i Karlskrona utökar företaget nu sin nuvarande tillbehörsproduktionsanläggning i Alingsås. Utbyggnaden omfattar en ny testhall designad för att testa kraftkabeltillbehör upp till 525 kV, en kontorsbyggnad för att hysa det ökande antalet anställda samt ytterligare kapacitet inom den befintliga produktionen.
John Sjöström, verksamhetschef på NKT i Alingsås säger: – Vi är mycket glada över att fortsätta utveckla vår verksamhet i Alingsås. Eftersom rutintestning är en viktig del av produktionsprocessen leder expansionen till en kapacitetsökning i vår produktion av högspänningstillbehör samt ett ytterligare fokus på våra FoU-aktiviteter. Samtidigt kommer projektet att innebära att vår sajt växer med 40-50 nya kollegor.
Kraftkabeltillbehör utgör en viktig del av de många stora högspänningskabelsystemprojekt som NKT nyligen vunnit. John Sjöström fortsätter:
– Med investeringen i vår nya testanläggning för högspänningsprodukter fortsätter vi att möta den starka tillväxt som NKT upplever på den globala högspänningsmarknaden. Satsningen på vår plats i Alingsås innebär också att NKT fortsätter att möjliggöra den gröna omställningen genom att leverera kompletta kabelsystem för ovan mark- och havsbaserade vindkraftsparker och sammanlänkningar.
NKT har fått det tillstånd som krävs för att börja bygga de nya anläggningarna. Investeringen i nybyggnaden i Alingsås uppgår till 160 miljoner kronor och byggnaderna beräknas stå klara under första halvåret 2025. De nya byggnaderna som inrymmer testanläggningar och kontor kommer att tillföra 2 500 kvadratmeter till nuvarande ca 10 700 kvadratmeter av NKT-byggnader i Alingsås.
Kontakt
John Sjöström, VD Alingsås, Tel.: 073 302 07 85

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...