Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Environmental Product Declarations (EPD)

Hitta dokumentation av våra kablars miljöpåverkan under hela deras livscykel

För att dokumentera våra produkters miljöprestanda har vi tagit fram miljövarudeklarationer (EPD) för många av våra produkter. EPD:erna dokumenterar produkternas miljöpåverkan från råmaterial, tillverkning och användning till slutlig livslängd, verifierad av tredje part och i enlighet med internationella standarder.

Hitta NKT:s EPD:er här

Vi har EPD:er för många av våra mest populära produkter, och fler är på väg.
Hitta EPD:er här
WEB_EPD 1.jpg

Referenser: Hållbart kontorshus med kabel från NKT

Konstruktionen baserades på EPD:er på våra kablar; EXLQ, AXQJ och FXQJ
Läs om projektet här
WEB_EPD case.jpeg

Vad är en EPD?

EPD är en standardiserad metod för miljödokumentation som gör det möjligt för oss att mäta, dokumentera och kommunicera våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel. EPD erbjuder en transparent, kvantifierbar och jämförbar presentation av miljöprestanda baserat på en livscykelanalys (LCA), som bedömer påverkan från råmaterial, tillverkning och användning fram till slutet av livscykeln.
Syftet med våra EPD:er är inte bara att leverera miljödokumentation utan också att stärka vårt engagemang för hållbarhet genom tillförlitlig och verifierbar information. Denna process börjar med insamling av detaljerade uppgifter om råvaror, energiförbrukning, direkta och indirekta utsläpp och slutar med avfallshantering (återvinning, förbränning, deponi). Informationen sammanställs sedan i en EPD, som beskriver produktens miljöprofil på ett standardiserat sätt. NKT:s EPD:er skapas i enlighet med standarderna ISO 14025 och EN 15804+A2.
Vi tror att i en värld där miljöbestämmelserna blir allt striktare kan EPD:er bidra till att säkerställa efterlevnad av nationella och internationella miljöstandarder och lagar. Detta kan vara särskilt viktigt för organisationer som verkar internationellt eller i starkt reglerade sektorer.
WEB_EPD flow X.jpg

En del av vår resa mot hållbarhetsredovisning

Att dokumentera våra produkters miljöpåverkan är ett viktigt område i vår hållbarhetsrapportering, och ett viktigt steg mot en mer transparent och kompatibel framtid. Snart kommer vi att kunna leverera EPD:er för alla våra produkter.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller är i behov av en EPD för en specifik produkt, vänligen kontakta oss. Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig.
Din förfrågan:
Vänligen formulera din förfrågan *

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...