Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Information om CPR

Gemensam klassificering av brandegenskaper

Kablar föll tidigare inte inom tillämpningsområdet för CPR, men sedan 2017 omfattas de av denna gemensamma byggstandard inom EU. Den formella beteckningen för förordningen är EN 50575. För tydlighetens skull kallar vi dem för CPR.
CPR för kablar reglerar specifikt frågorna om brandklassning och testmetoder för kablar som används i byggnader.
Low voltage cable being tested in accordance with CPR regulations

Vad är CPR?

EU:s byggproduktförordning (CPR) syftar till att säkerställa att det finns tillgång till tillförlitliga uppgifter om prestanda hos produkter som används i byggnader såsom golv, tak och fasader. Detta uppnås genom att man harmoniserar regler för hur byggprodukter testas och klassificeras. Alla som vill lansera en byggprodukt på marknaden måste testa, klassificera och märka produkten i enlighet med CPR.

Testat och godkänt för säkrare installationer

En gemensam EU-standard för brandsäkerhet i kablar trädde i kraft 2017. Vi på NKT har arbetat för att göra den nya standarden mer lättförståelig. Det gör det lättare att följa bestämmelserna både för oss och våra kunder.

Kablar som du kan lita på

NKT fördjupade sina kunskaper om CPR och de nya brandklasserna i ett tidigt skede och anpassade en rad olika kablar i enlighet förordningen.
När du väljer en produkt från NKT kan du vara säker på att du får en kabel av högsta kvalitet som uppfyller alla krav enligt EU:s byggproduktförordning.

Two installers each holding a coil of low voltage cable

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...