Tjänster

Kablar och CPR

Moderna byggnader har mängder av kablar installerade i tak och väggar. Därför är det naturligt att även kablar ingår i den grupp av byggprodukter som omfattas av CPR.

Gemensam klassning av brandegenskaper

Eftersom brandegenskaperna hos byggprodukter är viktiga för brandsäkerheten finns det nu gemensamma EU-regler för brandklassning och metoder för test av kablar som används i byggnader. Den nya EN50575-standarden täcker kraft-, tele- och signalkablar som installeras i byggnader.

Obligatorisk CE-märkning

För de kablar som omfattas av standarden kommer CE-märkning att vara obligatorisk. Senast den 1 juli 2017 ska den nya CE-märkningen finnas på förpackningen och eventuella nationella standarder som strider mot den nya standarden upphör att gälla. Övergången till den nya gemensamma standarden och den obligatoriska CE-märkningen äger rum under perioden 1 juli 2016 – 1 juli 2017.

Krav för CE-märkning

Ett viktigt krav i CPR för att tillverkare ska få CE-märka sina produkter är att de upprättar en prestandadeklaration (Declaration of Performance, DoP). Genom att upprätta en DoP garanterar tillverkaren att produkten uppfyller de krav som anges i standarden. Tillverkaren måste upprätta en DoP för varje byggprodukt.

Prestandadeklaration (DoP)

Prestandadeklarationen (DoP) redovisar prestandan hos produktens viktigaste egenskaper. Egenskaperna bedöms och beskrivs på ett sätt som är enhetligt i Europa. Därmed kan den som vill jämföra produkter oavsett var de tillverkats. I DoP finns även information om produktens användningsområde, tillverkare och om någon tredje part varit inblandad i kontrollen av tillverkningen.  Det är alltså först när produkten testats och godkänts för CE-märkning och har en giltig DoP som tillverkaren kan garantera att produkten uppfyller den angivna standarden.

Övergångsperiod

Under perioden för övergången till den nya standarden (20 juni 2016 – 1 juli 2017) kan både kablar som testats enligt den nya standarden och kablar som testats enligt den tidigare standarden distribueras. Efter övergångsperioden kommer den nya standarden att vara obligatorisk

Att förbereda sig för den nya standarden

Hur vet jag?

Alla NKT förpackningar som omfattas av CPR ska märkas med CPR brandklass

Nya brandklasser

De tidigare brandklasserna  för kablar kommer att ersättas av nya klassificeringar

FAQ

CPR är en akronym för den europeiska byggproduktförordningen (CPR).

Lågspänning

Se vårt Lågspänningssortiment 

CPR-film

Se vår CPR-film, så får du veta allt om den nya standarden.

Hitta en kontakt nära dig