Tjänster

Kablar med rivtråd

Kablar med rivtråd

För att göra det ännu enklare och säkert att jobba med NKT's produkter har vi integrerat rivtråd i våra kablar. Med hjälp av vår unika lösning avisoleras kablar i en handvändning utan att skada varken händer eller kabelledare. Rivtråden ligger under manteln där du enkelt kan få tag i den med hjälp av ett litet snitt.

Med rivtråden minskas farliga situationer i arbetet med kablar. Det kan vara både större och mindre arbetsskador som kan leda till sjukskrivning, samt skador på kabeln när manteln avlägsnas.

Så enkelt kan det vara att arbeta med kablar:

  • Ta tag i rivtråden och dra tillbaka så att manteln öppnas, eller dra rivtråden tillbaka med en tång för att öppna manteln.
  • Minimal användning av kniv och därmed mindre risk för skador på händerna och kabelledare.

Den genomgående rivtråden säkrar att du kan öppna manteln så långt som du önskar utan att använda kniven. Tråden ligger strax under manteln där du enkelt kan få tag i den med hjälp av ett litet snitt. Därmed minimeras risken för skärskador på händer samt på kabelns isolation.

Rivtråden finns idag i kablar på 1,5 mm² och större och sortimentet utökas kontinuerligt.

Lågspänning

Se våra lågspännings- och installationskabel som passar våra unika förpackningslösningar.

LÄS MER
Hitta en kontakt nära dig