Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
Cologne

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet för våra anställda, leverantörer, kunder och samarbetspartners är av största vikt för NKT, med målet noll skador.  Vi arbetar kontinuerligt för att stärka vår säkerhetskultur genom att minska riskerna och stödja det nödvändiga beteendet för ständiga förbättringar.... År 2022 lanserade vi vår uppdaterade säkerhetsstrategi med målet att ha en total registrerbar skadegrad (TRIR) på högst 0,6 ) år 2028.

Zero by choice - Principer för livräddning

Image of health and safety

Att driva förändring - ram för KPI:er för säkerhet

För att följa våra framsteg och säkerställa snabba åtgärder arbetar vi med tre huvudsakliga KPI:er för hälsa och säkerhet.

Totalt antal registrerade skador (TRIR): 1,52 år 2023

Definieras som det kombinerade antalet dödsskador, skador med förlorad arbetstid, skador med medicinsk behandling och fall av begränsat arbete, multiplicerat med 200 000 och dividerat med summan av antalet arbetade timmar.
Hitta våra ESG-klassificeringar och Sustainability Data Scorecard

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • The Copper Mark
Loading...