Tjänster

NKT kabelservice – en livslång partner för ditt kabelsystem

Högspänningskabelsystem är en viktig del av dagens infrastruktur och överför energi från avlägsna platser där den genereras till de befolkade områden där den förbrukas. När det uppstår ett avbrott i en kraftkabel räknas varje minut. Att snabbt få kabeln att börja leverera ström igen är helt avgörande för en kabeloperatör. Eventuella driftstopp på grund av exempelvis ett kabelbrott kan kosta operatören miljoner i form av förlorad inkomst, böter och straffavgifter.

På NKT har vi en 80 år lång tradition att stötta våra kunder med service för alla typer av kraftkabel. Vi har dragit nytta av vår erfarenhet för att förbättra våra tjänster och har på så vis kunnat minska tiden för att återställa havsbaserade länkar med mer än 70 % jämfört med branschgenomsnittet. Genom att ha rätt beredskap, avgörande kunskaper om kablar och rätt serviceresurser, kan NKT hjälpa kabeloperatörer att spara upp till 70 % av de kostnader som uppstår vid ett kabelbrott.

På följande sidor finns mer information om betydelsen av kabelservice samt vad vi har att erbjuda. 

Varje minut räknas

Är ni beredda på ett kabelbrott? En ordentlig titt på verkligheten för kabelservice.

Sjökabelservice

Våra produkter och serviceavtal för havsbaserade kabelsystem.

Landkabelservice

Våra produkter och serviceavtal för landbaserade kabelsystem.

Kontakt

Kontakta NKT kabelservice för att få veta mer om hur vi kan minska era stilleståndstider vid kabelbrott.

Reparation av kabeln Skagerrak 2

Kraftlänken Skagerrak 2 hade skadats på grund av yttre påverkan. Läs mer om hur den reparerades och återinsattes i drift.

Insikter från NKT

NKT:s erfarenheter av kabelservice går tillbaka till 1940-talet. Lär av våra experter.

Hitta en kontakt nära dig