"Vad kan egentligen gå fel?"

Stefan Persson är chef för NKT kabelservice. Efter att i över 12 år ha arbetat för stora företag i branschen, har han skaffat sig en djup insikt i de risker som är förknippade med serviceåtgärder för högspänningskablar och hur man hanterar dem. Här ger han sin egen syn på ämnet.

Många kabeloperatörer inser inte vikten av förstklassigt underhållsarbete. Jag har sett många med attityden "Vad kan egentligen gå fel?". Högspänningskablar är verkligen extremt pålitliga, men om något oväntat skulle hända, kan det också bli extremt kostsamt. Då har man i bästa fall att hantera inkomstbortfall och straffavgifter.

Vi kan aldrig förhindra att en grävmaskin eller ett draggande ankare kapar en kabel av misstag, men vi kan se till att kabeln kommer tillbaka online så snabbt som möjligt för att minimera kostnaderna för driftstoppet.

Att ta lätt på kabelunderhåll är, enligt mig, att ta en stor risk. Vissa operatörer kan visserligen komma undan med det, men andra har inte lika stor tur. Jag har sett många reparationsuppdrag bli smärtsamt dyra på grund av att kabeln är ur funktion under flera veckor eller månader.

Jag har tittat på de största riskerna som en kabeloperatör ställs inför. För det första underskattar de vikten av yrkesmässig kompetens när det gäller hanteringen av kablar. Om man anställer en skarvningstekniker "från gatan" kan man förr eller senare få problem med den kabelskarven. Många serviceföretag arbetar faktiskt på det sättet – de tar in oerfaren personal utan rätt kvalifikationer eller certifieringar. Det krävs verkligen riktiga proffs för den här sortens arbete.

För det andra är reservdelarna ofta dåligt hanterade. Det är helt avgörande att ha exakt rätt komponent tillgänglig, i gott skick, när det är dags att utföra en reparation. Om reservdelar måste beställas under ett driftstopp kommer de inte att bli tillgängliga förrän flera veckor senare! Vi kan hjälpa operatörer att öka sin beredskap när det gäller reservdelar – innan olyckan är framme!

Den tredje risken gäller dokumentation. Vi kan hjälpa operatörer att bli bättre förberedda även här. Om det skulle visa sig att många viktiga dokument saknas, kan vi lösa detta genom att intervjua nyckelpersoner och undersöka den dokumentation som finns för att fylla i tomrummen – och detta görs innan något händer. Detta bidrar till att göra operatörens situation mycket mer gynnsam i händelse av ett kabelbrott. 

Sedan har vi risken för kommunikationsproblem. Meningsskiljaktigheter mellan olika leverantörer om hur en situation ska hanteras under en reparationsoperation kan snabbt förbruka mycket tid och riskera kabelns integritet. Alla ansvarsposter måste ha etablerats i förväg för att framtida konflikter ska kunna undvikas.

Det bästa sättet att undvika alla dessa problem är att teckna ett helhetsserviceavtal med NKT. Detta innebär att operatörerna skyddas från alla de viktigaste riskerna – reservdelar, dokumentation och kommunikation – och denna sinnesfrid gör att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Insikter från NKT

NKT:s erfarenheter av kabelservice går tillbaka till 1940-talet. Lär av våra experter

Sjökabelservice

Våra produkter och serviceavtal för havsbaserade kabelsystem.

Landkabelservice

Våra produkter och serviceavtal för landbaserade kabelsystem.

Kontakt

Kontakta NKT kabelservice för att få veta mer om hur vi kan minska era stilleståndstider vid kabelbrott.

Reparation av kabeln Skagerrak 2

Sammankopplingslänken Skagerrak 2 hade skadats på grund av yttre påverkan. Läs mer om hur den reparerades och återinsattes i drift.

Varje minut räknas

Är ni beredda på ett kabelbrott? En ordentlig titt på verkligheten för kabelservice

Hitta en kontakt nära dig