Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
Recycling plant

Cirkuläritet

Resan mot noll avfall

Ge skrot av elkablar ett nytt liv

NKT:s återvinningsprocess spelar en viktig roll i vår ambition att begränsa vårt ekologiska fotavtryck och under åren har vi stadigt minskat vår deponering och nått betydande resultat på resan mot nolldeponering. I hela organisationen minskar människor användningen av deponin.  Effektivt materialutnyttjande har varit ett långsiktigt fokus som möjliggör ett högt utnyttjande.
I avfallsstrategin fastställs tre centrala vägledande principer:
  1. Främja cirkularitet när det gäller material och materialanvändning.
  2. Inga kompromisser om deponering och förbränning
  3. Integrera 5R-principerna (undvika, minska, återanvänd, återvinn och kompostera) för avfallshantering i hela NKT.
Mer information om våra program för avfall och cirkuläritet finns i hållbarhetsrapporten.
Circularity@2x2.png

Ekodesign och innovation

Behovet av ny teknik är avgörande för en framtid med låga koldioxidutsläpp eftersom de globala elnäten ständigt expanderar, drivet av megatrender som urbanisering, decentralisering och en växande efterfrågan på el producerad från förnybara energikällor.
Som teknikledare inom kraftkabelindustrin utvecklar vi ständigt ny teknik för att möjliggöra effektivare, tillförlitligare och hållbarare kraftöverföring baserad på miljövänliga material.  

Utveckling av material

Miljöpåverkan och koldioxidavtryck är centrala faktorer när vi utvecklar nya produkter och lösningar. Ett viktigt fokus i denna utveckling är att utforma hållbara tillverkningsprocesser, effektiv materialanvändning, lång livslängd och potential för avveckling och återvinning.
Vi undersöker, utvecklar och testar ständigt nya material med ständigt fokus på att minimera miljöpåverkan från våra produkter och lösningar. År 2020 utvecklade vi framgångsrikt mekanisk återvinning av tvärbunden polyeten (XLPE) som det första företaget inom kraftkabelindustrin. De återvunna materialen från produktionen får ett andra liv i nya tillämpningar och produkter som blomkrukor, kabeltrummor och byggmaterial.

Innovation

Supraledande teknik

Supraledande kraftkablar har en enorm potential för att stödja den gröna övergån
Läs pressmeddelandet
Superconductor superlink

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...