Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
two engineers working in front of computer, technique

Människor

Våra medarbetare är en viktig faktor och vi är fast beslutna att bygga en mångsidig organisation som bygger på en inkluderande kultur och drivs av engagerade medarbetare.
Vi främjar mångfald och inkludering i hela vår organisation och har åtagit oss att stödja den globala övergången till förnybar energi på grundval av regler för ansvarsfullt och etiskt beteende som definieras i vår uppförandekod.

Mångfald och integration

We care

Vi har åtagit oss att främja en organisation med mångfald och en kultur där människor med olika bakgrund kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Vi tror att en organisation med mångfald möjliggör hållbara resultat och att en inkluderande och välkomnande kultur gör det till en bättre arbetsplats att arbeta. Styrelsen för NKT A/S har fastställt följande mål för jämställdheten mellan könen:
Senast 2025 ska minst 30 % kvinnor vara representerade i den globala ledningsgruppen och den utvidgade ledningsgruppen och 40 % i styrelsen.
 

Resultat för mångfald och inkludering

Maximalt 100

Female info.png

Program för människor

Image of sustainability program
Cologne

Attraktion, utveckling och förvaltning av talanger

NKT har ett strategiskt fokus på att utöka möjligheterna till utveckling av anställda och talanger i hela organisationen genom företagsprogram och processer. Detta inkluderar proaktiv utveckling och användning av identifierade talanger inom företaget samt att attrahera talanger genom att kontinuerligt stärka företagets arbetsgivarvarumärke inom yrkesområden som är relevanta för företagets framtida prestationer.

Människors välbefinnande och prestationer

På NKT stöder vi kollektivavtal och strävar efter att erbjuda rättvis och konkurrenskraftig ersättning. Dessutom respekterar och följer företaget den lokala arbetsrätten och stöder föreningsfriheten, och alla anställda har kontrakt som överensstämmer med lokala lagar och förordningar.

Ingenjörer för framtiden

NKT växer för att möta den ökande efterfrågan på kraftkabelteknik för den gröna omställningen och att attrahera, utveckla och behålla talanger är av stor strategisk betydelse för företagets tillväxtresa. Vi har höga krav på teknisk kompetens för att fortsätta stödja övergången till förnybar energi. Som ett ledande företag inom kraftkabelindustrin deltar vi naturligtvis i att vårda den globala pipelinen av tekniska talanger. För att stödja tillväxten fortsätter vi att utveckla NKT Trainee Program, ett internationellt 12-månadersprogram som löper över flera av våra affärsområden och platser.

Career

NKT Trainee program

Give your career a powerful start!
Read more
Image of trainees in production in Karlskrona

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...