Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Landbaserad kabelservice

Bästa prestanda, oavsett kabeltyp

För att du skall kunna minimera strömavbrott och säkerställa obruten försörjning behöver du en tillförlitlig servicepartner som sätter fokus på de specifika utmaningar som kabelsystem uppvisar. Det är det enda sättet för att säkerställa en stabil, upprätthållen funktionalitet.
NKT förlitar sig på sina extrema erfarenheter när det gäller tillverkning och underhåll av många olika isoleringstekniker. Oavsett om det är extruderade (XLPE),  massimpregnerade kablar, gastrycks- eller oljefyllda kablar – fortfarande vanliga i våra städer – vet vi vad som krävs för varje enskild kabeltyp. Det gör oss till en idealisk leverantör av landkabelprodukter, inte bara för nya kabeltekniker, utan även för system av äldre standard.

Vårt sortiment med landkabeltjänster i översikt:

Vi levererar samtliga landkabeltjänster från en och samma källa – felsökning, reparationslösningar, reservdelshantering. Hitta rätt service för dina krav, och läs mer om vårt utbud genom att klicka på någon av ikonerna nedan.

Image for cable service
Image of cable service
Image of cable service
Image for cable service
image of cable service
Image of cable service
Image of cable service
Image for cable service

Kontakta oss för att lära dig mer om våra högspänningslösningar för landkablar

Johan Lojdquist
Head of Onshore Sales, Service Sweden
Portrait Pictures
Using dry ice in the maintenance of cable joints

Reparationsberedskap

Reparationsberedskap Kvalificerade resurser på beredskap minskar reaktionstiderna och gör det möjligt att återgå till ordinarie drift så snart som möjligt.

Cable Services Core Competence: Repair Preparedness
Beredskap är nyckeln till ett framgångsrikt reparationsarbete. Vi kan skräddarsy en beredskapsplan för dig och redogöra för de uppgifter, tillstånd, certifikat, kontakter och reparationsscenarier som är nödvändiga för att reparationer ska kunna utföras snabbt och säkert.

Övervakningslösningar

Ett förebyggande underhåll samt reparationer ökar systemets brukstid.

Cable Services Core Competence: Monitoring Solutions
Det måste vara möjligt att på fjärrbasis kontrollera skicket på kabeln, så att den tillåtna kabellasten anpassas till nya förhållanden. Vi hjälper dig också att identifiera risker för framtida avbrott.

Underhåll

Förbättrad systembrukstid, minimerade risker.

Cable Services Core Competence: Maintenance
Gedigen erfarenhet och expertis är nödvändiga komponenter för ett högkvalitativt kabelunderhåll. Detta måste utföras regelbundet för att tillförlitlig drift ska kunna säkerställas. NKT kan erbjuda en omfattande uppsättning underhållsprocedurer, inklusive besiktning, rengöring, kontroll av förbrukningsvaror, mätning, påfyllning, datainsamling och rapportering.

Reservdelshantering

Snabbare reparationer tack vare säker förvaring av och tillgång till reservdelar.

Cable Services Core Competence: Spare Parts
Om ett kabelhaveri skulle uppstå är det viktigt att veta att ha alla nödvändiga reservdelar till hands. NKT har en strukturerad metod för att tillse att våra kunders reservdelslager alltid hålls uppdaterade. Detta är livsviktigt vid en nödsituation eftersom skicket hos vissa delar försämras med tiden. Vårt serviceteam kontrollerar att ditt förråd är adekvat, och fokuserar främst på kablar och tillbehör. Utifrån dessa uppgifter kan vi lagerhålla och byta ut de erforderliga delarna för dig.

Beredskap 24/7

Svar på allmänna förfrågningar och snabb support vid start av åtgärder.

Cable Services Core Competence: Resources on Call
Tiden är en viktig faktor vid kabelfel. Vår beredskapstjänst 24/7 ger kunder med servicenivåavtal (SLA) en garanti för att rätt resurser kommer att vara tillgängliga dygnet runt sju dagar i veckan för att hjälpa till, om det skulle uppstå ett haveri. Arbetet utförs enligt fastställda prislistor. Därför behöver du inte bekymra dig om prisdiskussioner vid under ett kabelfel. Du är garanterad telefonkontakt med en kabeltekniker inom 30 minuter efter att du rapporterat felet.

Felsökning

Kortare reparationstid.

Cable Services Core Competence: Fault Location
Vid behov kan mobiliseringen av en reparationsoperation inledas direkt efter att ett samtal har tagits emot. NKT:s servicebilar är utrustade med testad och kalibrerad utrustning så att våra duktiga och erfarna servicetekniker ska kunna göra de eventuella fältmätningar som behövs. Våra servicetekniker använder och kombinerar olika metoder för att lokalisera och söka efter den kabelsektion där felet uppstått.

Kabelskarvning och anslutning

Stort team med interna konstruktionsgranskare och kabeltekniker.

Cable Services Core Competence: Cable Jointing and Termination
Kabelskarvning är ett hantverk som tar många år att lära sig, särskilt när det gäller arbete med pappersisolerade kablar. Våra experter kommer från vår egen installationsavdelning, vilket innebär att de ägnar all sin tid åt skarvning och anslutning. Vi levererar kompletta skarvningslösningar som - förutom våra teknikers gedigna kunnande - också omfattar all nödvändig utrustning för skarvning.

Ladda ned broschyren ”Onshore Service”

För att du skall vara förberedd på det oväntade, eller helst förstås aldrig behöva stå inför en krissituation: läs mer om vårt modulbaserade serviceavtal för högspänningskabelsystem, ett avtal som är skräddarsytt för att passa just dina behov.

NKT personel supervising high voltage cable onshore installation

Vill du veta mer?

Är du intresserad av eller har du några frågor om våra service tjänster? Tveka då inte utan ring oss eller skicka ett e-mail.

Sjökabeltjänster

Våra sjökabeltjänster kombinerar sju systematiska kärnområden så att ditt kabelsystem snabbt kan återgå till ordinarie drift på ett snabbt och säkert sätt.

Tjänster för kabeltestning

NKT har en trailer flotta av mobila resonanstestsystem för att genomföra högspänningstester på dina kablar.

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...