Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Havsbaserad kabelservice

Minskade stilleståndstider och sänkta kostnader

På basis av våra snart 100-års-erfarenheter inom kabelreparation har vi tagit fram ett serviceavtal som garanterar tillgänglighet till tjänster och resurser för våra kunder. Den senaste tjänsten är vår garanterade mobiliseringstid, där vi kan erbjuda ett fullt utrustat reperationsfartyg inklusive skarvningsutrustning inom ca 10 dagar.
Oavsett orsaken till den brutna strömförsörjningen är det viktigt i en nödsituation att hålla antalet berörda gränssnitt på en så låg nivå som möjligt. Tack vare vårt omfattande kunnande kan du beställa snart sagt alla tjänster från en och samma källa. Du undviker då den mödosamma samordningen med externa parter såsom fartygsoperatörer, kabelläggningsföretag och myndigheter. Det sparar värdefull tid för dig.

Vårt sortiment med sjökabeltjänster i översikt

Vi levererar samtliga sjökabeltjänster från en och samma källa – felsökning, reparationslösningar, reservdelshantering. Hitta rätt service för dina krav, och läs mer om vårt utbud genom att klicka på någon av ikonerna nedan.

Image for cable service
Image of cable service
Image of cable service
Image of cable service
image of cable service
Image of cable service
Image of cable service
Image for cable service
HV Offshore Cable Project

Reparationsberedskap

Kvalificerade resurser på beredskap minskar reaktionstiderna och gör det möjligt att återgå till ordinarie drift så snart som möjligt.

Cable Services Core Competence: Repair Preparedness
Är kabeln placerad på djupt eller grunt vatten? Ligger den i närheten av eller passerar den en pipeline? Dessa och många andra faktorer påverkar valet av fartyg, arbetsmetod, rutiner och erforderliga tillstånd. För att kabelreparationsverksamheten skall vara framgångsrik, behöver man rätt utrustning, rätt personal samt tekniska ritningar och certifikat. Vår reparationsberedskap ser till att ingen av dessa komponenter saknas, så att inte förseningar uppstår under reparationsarbetet.

Övervakningslösningar

Ett förebyggande underhåll samt reparationer ökar systemets brukstid.

Cable Services Core Competence: Monitoring Solutions
Våra lösningar för kabelövervakning hjälper dig att få det mesta möjliga ut av ditt befintliga kabelsystem, genom att anpassa den tillåtna lasten till rådande förhållanden, och öka tillgängligheten genom att snabba på identifiering och lokalisering av avbrott. När vi övervakar skicket på dina kablar, minskar ditt risktagande och det kan få ned dina försäkringspremier. Vi använder marknadsledande övervakningssystem, vilket säkerställer största möjliga systemutnyttjande och -tillgänglighet.

Marin resursplan

Snabba insatser och reparationsarbeten.

Cable Services Core Competence: Marine Resource Plan
En marin resursplan omfattar all erforderlig marin information om ditt kabelsystem som krävs för en marin reparation, inkl. rekommenderade fartygslösningar för olika scenarier. Med den NKT mobiliseringsgaranti från NKT kan vi leverera ett fullt mobiliserat reparationsfartyg inom 10 dagar.

Video: NKT Marine Resource Plan

Reservdelshantering

Snabbare reparationer tack vare säker förvaring av och tillgång till reservdelar.

Cable Services Core Competence: Spare Parts
I händelse av ett kabelhaveri behöver du få tag i rätt reservdelar så snabbt som möjligt. Vi erbjuder oss att förvara och administrera dina undervattensreservdelar i Eemshavens hamn, där vi också förvarar en del av din offshore-utrustning. Alternativt kan förvaringen ske vid vår fabrik i Karlskrona eller på annan lämplig plats. Vi har utvecklat en säker och kostnadseffektiv kabelförvaringslösning, som gör det möjligt för oss att skydda dina reservdelar från det att de tillverkas, tills att de skall användas.

Beredskap 24/7

Svar på allmänna förfrågningar och snabb support vid start av åtgärder.

Cable Services Core Competence: Resources on Call
NKT:s experter finns alltid tillgängliga i händelse av kabelproblem. En fast dagstariff, framförhandlad i förväg, säkerställer att du inte behöver förhandla om priser medan du kämpar med stilleståndstider och tappade intäkter. I stället för att förlora dyrbar tid får du hjälp direkt av våra experter på telefon inom 30 minuter efter felanmälan. När felet har anmälts utförs en felanalys specifikt baserad på ditt problem. Vid behov kan en mobilisering för reparationer påbörjas omedelbart efter samtalet.

Felsökning

Kortare reparationstid.

Cable Services Core Competence: Fault Location
Felets placering måste anges så exakt som möjligt för att minimera såväl stilleståndstid som den mängd reservkabel som används. Det är ett komplicerat arbete – inte minst till sjöss. Många åtgärder behöver synkroniseras, t.ex. tillgång till fartyg etc. På Från land är NKT:s servicebilar fullt utrustade för fältmätningar. Våra servicetekniker är specialutbildade experter som snabbt kan hitta fram till kabelsektioner som måste åtgärdas. De har stöd i detta arbete från vår tekniska avdelning.

Kabelskarvning och anslutning

Stort team med interna konstruktionsgranskare och kabeltekniker.

Cable Services Core Competence: Cable Jointing and Termination
Kabelskarvning kräver omfattande erfarenhet, oavsett om det gäller extruderade eller massimpregnerade kablar. NKT:s kabelmontörer hanterar både skarvning och anslutning. Vi levererar nyckelfärdiga lösningar med all erforderlig personal, samt specifik utrustning som hanterar dina problem. NKT:s utrustning är redan testad och sjöcertifierad, och garanteras vara fullt fungerande när den lastas på fartyget.

Ladda ned broschyren ”Offshore Service”

För att du skall vara förberedd på det oväntade, eller helst förstås aldrig behöva stå inför en krissituation: läs mer om vårt modulbaserade serviceavtal för högspänningskabelsystem, ett avtal som är skräddarsytt för att passa just dina behov. Med garanterad mobiliseringstid.

HV Offshore Cable Project

Vill du veta mer?

Är du intresserad av eller har du några frågor om våra service tjänster? Tveka då inte utan ring oss eller skicka ett e-mail.

Kabeltjänster

För att säkerställa en felfri drift av ditt landkabelsystem erbjuder vi service baserad på vår expertis från tidigare kabelteknologier, upp till de senaste lösningarna med kabelnätverk.

Tjänster för kabeltestning

NKT har en trailer flotta av mobila resonanstestsystem för att genomföra högspänningstester på dina kablar.

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...