Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.
High voltage manufacturing site in Karlskrona, Sweden

NKT Lighthouse – vårt nya produktionstorn

Viktigt geografiskt läge - nära Europas havsbaserade vindmarknad

Vi är en ledande leverantör av kablar till förnybar elkraft - mer än 50 tilldelade projekt för havsbaserad vind sedan 2010. EU strävar efter att vara klimatneutralt 2050 med 300 GW förnybar vindkraft, vilket kommer att behöva en 25-faldig ökning av kapaciteten för havsbaserad vind till år 2050. Vi har investerat i vår fabrik för högspänningskablar i Karlskrona sedan 2012 för att möta marknadens efterfrågan. De största investeringarna har varit kontors- och fabriksutbyggnaden, kabelläggningsfartyget (NKT Victoria), den nya hamnen och ett nytt testlaboratorium. Vår senaste stolthet och glädje kommer att vara det andra kabeltornet, NKT Lighthouse.
Våra kabelsystem för högspänning förbinder länder och transporterar grön el:
 • Vattenkraft från Sverige och Norge
 • Vindkraft från Tyskland, Belgien, Danmark, Nederländerna och Storbritannien
Image of Wind references

Fakta om det nya tornet, NKT Lighthouse:

Image of NKT Tornet Tower
 • Andra kabeltornet
 • 150 m över marken
 • 38 m under mark
 • 18 x 20 m bred
 • 17 våningar
 • 7700 ton betong
 • 985 ton armering
 • Byggperiod 2020-2022

I tornet kommer NKT producera kablar upp till 640 kV

Image of 640 kV
I tornet appliceras kabelns isoleringssystem genom extrudering. Det höga tornet behövs för kylning av kabeln som hänger i vertikalt läge.
Kablarna kan tillverkas för upp till 640 000 volt likström och 3 gigawatt, vilket motsvarar elen för alla hushåll i Danmark
 

Översikt över kapacitetsutvidgningsprojektet vid NKT:s fabrik i Karlskrona: investeringens höjdpunkter

Image of NKT Sky High Overview
 • Ökar produktionskapaciteten - vilket gör den till en av världens största anläggningar för produktion av sjökabel.
 • Byggnation av nytt 150 m kabeltorn - Sveriges tredje högsta torn.
 • Ökar med upp till 100 arbetstillfällen - vilket gör det till NKT: s största produktionsanläggning - och säkerställer arbetstillfällen för byggnadsarbeten samt underleverantörer i Sverige.

Tredje högsta tornet i Sverige

Image of NKT 3 Towers drawing
Det nya kabeltornet blir det tredje högsta i Sverige när det är klart och når imponerande 150 meter. Endast Turning Torso i Malmö (190 m) och Kaknästornet i Stockholm (155 m) är högre.

Lär dig mer om hur en kabel produceras och installeras

Ladda ner

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Award Career Company 2023
Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
 • Image of europacable logo
 • Image of ecovadis logo
 • Image of Endorser Logo
 • The Copper Mark
Loading...