High voltage manufacturing site in Karlskrona, Sweden

Utbyggnad av kabelfabriken i Karlskrona

Sveriges tredje högsta torn

Viktigt geografiskt läge - nära Europas havsbaserade vindmarknad

Vi är en ledande leverantör av kablar till förnybar elkraft - mer än 50 tilldelade projekt för havsbaserad vind sedan 2010. EU strävar efter att vara klimatneutralt 2050 med 300 GW förnybar vindkraft, vilket kommer att behöva en 25-faldig ökning av kapaciteten för havsbaserad vind till år 2050. Vi har investerat i vår fabrik för högspänningskablar i Karlskrona sedan 2012 för att möta marknadens efterfrågan. De största investeringarna har varit kontors- och fabriksutbyggnaden, kabelläggningsfartyget (NKT Victoria), den nya hamnen och ett nytt testlaboratorium. Vår senaste stolthet och glädje kommer att vara det andra kabeltornet. Var med och lämna ett namnförslag till tornet längre ner på denna sida!

Våra kabelsystem för högspänning förbinder länder och transporterar grön el:

 • Vattenkraft från Sverige och Norge
 • Vindkraft från Tyskland, Belgien, Danmark, Nederländerna och Storbritannien
Wind references-1_no text.jpg

Fakta om det nya tornet

NKT_Tornet 2021-05-04.jpg
 • Andra kabeltornet
 • 150 m över marken
 • 38 m under mark
 • 18 x 20 m bred
 • 17 våningar
 • 7700 ton betong
 • 985 ton armering
 • Byggperiod 2020-2022

Live Stream

Se när kabeltornet byggs

Följ bygget av Sveriges tredje högsta torn via vår webbkamera

Preview of web camera

I tornet kommer NKT producera kablar upp till 640 kV

Image of 640 kV

I tornet appliceras kabelns isoleringssystem genom extrudering. Det höga tornet behövs för kylning av kabeln som hänger i vertikalt läge.

Kablarna kan tillverkas för upp till 640 000 volt likström och 3 gigawatt, vilket motsvarar elen för alla hushåll i Danmark

 

Namnförslagstävling

Ge tornet ett namn

I samarbete med Karlskrona kommun letar vi efter ett namn för det nya tornet

NKT_Tornet 2021-05-04.jpg

Översikt över kapacitetsutvidgningsprojektet vid NKT:s fabrik i Karlskrona: investeringens höjdpunkter

NKT Sky High Overview high resolution_crop_v2.jpg
 • Ökar produktionskapaciteten - vilket gör den till en av världens största anläggningar för produktion av sjökabel.
 • Byggnation av nytt 150 m kabeltorn - Sveriges tredje högsta torn.
 • Ökar med upp till 100 arbetstillfällen - vilket gör det till NKT: s största produktionsanläggning - och säkerställer arbetstillfällen för byggnadsarbeten samt underleverantörer i Sverige.

Tredje högsta tornet i Sverige

NKT_3Towers_no logo.jpg

Det nya kabeltornet blir det tredje högsta i Sverige när det är klart och når imponerande 150 meter. Endast Turning Torso i Malmö (190 m) och Kaknästornet i Stockholm (155 m) är högre.

Lär dig mer om hur en kabel produceras och installeras

Ladda ner

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande

 • europacable Logo
 • ecovadis Logo
 • UN Global Compact

Loading...