Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Vi bygger världens största fabrik för högspänd sjökabel – NKT i Karlskrona

Image of Wind references
Den globala omställningen till förnybar energi ökar ständigt efterfrågan på högspänd sjökabel. Våra kabelsystem binder ihop länder och möjliggör att förnybar energi kan förflyttas från en plats till en annan för att användas där den behövs. Med ett viktigt geografiskt läge - nära Europas marknad för havsbaserad vindkraft - är vi en ledande leverantör och en viktig pusselbit i den gröna omställningen. Sedan 2010 har vi blivit tilldelade mer än 50 projekt för högspänningskablar till havsbaserade vindkraftsparker. EU har som mål att vara klimatneutralt 2050 - det kommer att kräva en markant ökning av kapaciteten för den havsbaserade vindkraften till 2050. Det ger oss möjlighet att växa!
Vi har investerat kraftigt i vår kabelfabrik i Karlskrona för att möta de krav som den gröna omställningen innebär. Under de senaste åren har vi byggt ut vår fabrik och investerat i ytterligare ett kabeltorn NKT Lighthouse, vårt toppmoderna kabelförläggningsfartyg NKT Victoria, vår hamn, ett nytt testlaboratorium och inte minst, i våra medarbetare.
Det är med stolthet och glädje vi nu utökar produktionsanläggningen som kommer bli världens största fabrik för högspänd sjökabel - vår utbyggnad med ett nytt tredje extruderingstorn, gör att vi kan möta den allt mer växande efterfrågan på både större och  längre högspänd sjökabel som behövs i den gröna omställningen. Tornet i den nya fabriken, kommer att bli det näst högsta tornet i Sverige.
Vi kopplar ihop en grönare värld.

Om investeringen i korthet

NKT site in Karlskrona with all three towers and NKT Victoria
 • Kapacitetsökningen kommer att göra den till världens största produktionsanläggning för högspänd sjökabel
 • Vi bygger ett nytt 200 m högt extruderingstorn - Sveriges näst högsta torn
 • Vi ökar antalet medarbetare med ca 500 personer
 • Världens mest avancerade kabelinstallationsfartyg - rekordkapacitet läggs till vår kabelläggningsflotta
 • De nya tillgångarna kommer att vara i drift under 2027

Det näst högsta tornet i Sverige

five tower picture without text.png
Det nya kabeltornet kommer att bli ett av Sveriges högsta torn när det står klart, med en höjd på imponerande 200 meter över marken. Endast Karlatornet i Göteborg (245 m) är högre.
Fakta om det nya tredje tornet
 • 200 m över mark, 15 m under mark
 • 23 x 23 m brett och 20 våningar 
 • Byggperiod 2023-2027

I tornet kommer NKT producera kablar upp till 640 kV

Image of 640 kV
I tornet appliceras kabelns isoleringssystem genom extrudering. Det höga tornet behövs för kylning av kabeln som hänger i vertikalt läge.
Kablarna kan tillverkas för upp till 640 000 volt likström och 3 gigawatt, vilket motsvarar elen för alla hushåll i Danmark
 

Lär dig mer om hur en kabel produceras och installeras

Ladda ner

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
 • Image of europacable logo
 • Image of ecovadis logo
 • Image of Endorser Logo
 • The Copper Mark
Loading...