Kontakt
Här hittar du rätt NKT-kontakt för din region.

Klimatåtgärder

Vi arbetar ständigt för att minska våra koldioxidutsläpp inom alla tre områden och vårt mål är att minska 90 % av utsläppen inom område 1 och 2 till 2030 jämfört med 2019.) Våra ansträngningar är förankrade i tre huvudpelare; verksamhet med nettonollutsläpp (scope 1 och 2), energieffektivitet (scope 1 och 2) och minskade utsläpp av växthusgaser i värdekedjan (omfattning 3). 
Våra klimatåtgärder ger resultat i form av en bibehållen låg nivå av scope 1 och 2 under 2023 jämfört med 2022, samtidigt som produktionsvolymen ökar betydligt. Detta ger oss en total minskning på 77% sedan 2019. Nu fortsätter resan.

Science Based Target initiativets godkända mål. 

SBTi har klassificerat vår målambition för scope 1 och 2 i linje med en 1,5°C-scenariot: 
  • NKT Cables Group A/S åtar sig att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 90 % till FY2030 från basåret FY2019. *  
  • NKT Cables Group A/S åtar sig att öka det aktiva årliga inköpet av förnybar el från 18 % under FY2019 till 100 % under FY2023 och att fortsätta det aktiva årliga inköpet av 100 % förnybar el fram till 2030.  
  • NKT Cables Group A/S åtar sig att minska absoluta scope 3-utsläpp av växthusgaser från inköpta varor och tjänster och användning av sålda produkter med 27,5 % till FY2030 från basåret FY2019.  
*Målgränsen inkluderar markrelaterade utsläpp och upptag från bioenergiråvaror. 
 

Produktion av kraftkabel med låga koldioxidutsläpp

Under 2021 har alla våra fabriker övergått till att använda förnybar el, vilket avsevärt minskar våra scope 2-utsläpp. Denna gröna åtgärd har spelat en viktig roll för att minska våra CO2e-utsläpp avsevärt under de senaste åren. År 2022 har vi utökat initiativet så att de flesta av våra kontor nu också använder 100 % förnybar el.
Förändringen av energiförsörjningen dokumenteras av EU:s ursprungsgarantier, marknadsbaserade instrument som certifieras av en revisor. Garantierna är ett bevis på att vår elförbrukning är baserad på förnybar energi för elkabelproduktionen i Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Polen och Tjeckien.
House in forest at lake

Avkarbonisering av värdekedjan

En viktig del av vår resa mot netto-nollutsläpp är att minska koldioxidutsläppen från de material som används i våra kablar och tillbehör, som står för en betydande del av företagets koldioxidavtryck.
För att driva på koldioxidminskningen driver vi ett långsiktigt program för leverantörsengagemang med våra huvudleverantörer för att bygga upp en hållbar leverantörskedja.
Mer information om vårt program för leverantörsengagemang finns i hållbarhetsrapporten.

Användning av koppar med låga koldioxidutsläpp från en gruva i Sverige för produktion av HVDC-kraftkablar.

Electrical car charging station

EV-mobilitet och alternativa bränslen

Bränsle för stationär och icke-stationär utrustning står för en betydande del av våra CO2-utsläpp och en minskad bränsleförbrukning är central för att minska vår miljöpåverkan.
Vi omvandlar processer och maskiner så att de drivs med förnybar el eller fossilfritt bränsle. Övergången av vår företagsflotta till el-/hybridfordon (EV) har inletts och för att stödja denna förändring har elektriska laddare installerats på flera platser. Vi har påbörjat den stegvisa övergången till elbilar 2021 och siktar på att ha en helt eldriven fordonsflotta 2025.
På högspänningskabelfabriken i Karlskrona i Sverige drivs majoriteten av gaffeltruckarna med el eller biobränsle, och övergången från fossila bränslen har minskat koldioxidutsläppen från intern logistik med 80 % jämfört med 2020. Erfarenheterna från det framgångsrika införandet av alternativa bränslen vid den svenska fabriken i Karlskrona förbättrar nu den interna logistiken i hela företaget och vi har som mål att endast använda fossilfria bränslen för våra landbaserade fordon senast 2027.

Initiativ för gröna logistikfordon vid högspänningskabelfabriken i Karlskrona, Sverige

Nyhetsbrev från NKT

Vill du hålla dig uppdaterad? I vårt nyhetsbrev får du senaste nytt om trender, produkter och händelser.

Följ oss

Rättvist, hållbart - och ansvarstagande
  • Image of europacable logo
  • Image of ecovadis logo
  • Image of Endorser Logo
  • 01_Copper Mark_logo_RGB_Primary.png
Loading...